tijdvak 8 burgers en stoommachines

Burgers en stoommachines

in 1815 ontstaat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met koning Willem I aan het hoofd. Door de uitvinding van de stoommachine begint in dit tijdvak de industriële revolutie. Boeren werden fabrieksarbeiders en dat bracht weer een hoop problemen met zich mee. Door o.a. opstanden in heel Europa komt er een nieuwe grondwet voor Nederland.