tijdvak 4 steden en staten

Steden en staten

In deze video zie je hoe de eerste dorpen in de lage landen zijn ontstaan. De dorpen werden steden en oorlogen onderling zorgde voor het ontstaan van de eerste staten (landen). Verder gaat het in deze video over machtige landheren en de kruistocht. Een hoop onrust in die tijd maar wel erg spannend!

de hanzesteden

De Hanze

In de late middeleeuwen ontstonden dorpen en steden die veel aan handel deden. Om zichzelf te beschermen gingen sommige steden samenwerken. Hoe dat precies ging wordt in deze video uitgelegd.

erasmus

Erasmus

In de late middeleeuwen was de invloed van kerk gigantisch groot! Helaas konden veel mensen van de kerk niet goed met die macht omgaan. Erasmus was een van de mensen die protesteerden tegen de wantoestanden van de kerk. Maarten Luther was het met hem eens en werd daardoor zelfs uit de kerkgemeenschap gezet! Hoe het protestant geloof in deze tijd opkwam zie je in deze video.

hebban olla vogala

Hebban Olla Vogala

Deze video gaat over een monnik en een liefdesgedichtje. Hebban olla vogala is een zin uit een middeleeuws liedje van duizend jaar oud. Wat is het verhaal achter dit zinnetje? Wat betekent dit zinnetje? Wat heeft de monnik hiermee te maken? Check de video en je weet het.

jeroen bosch

Jeroen Bosch

In de tijd waarin Jeroen Bosch leefde was de kerk oppermachtig. Jeroen Bosch was kunstschilder en schilderde in zijn werken allerlei gekke en enge wezens waarmee hij de bevolking wilde waarschuwen. Maar waarvoor...............?

maria van bourgondië

Maria van Bourgondië

In deze video wordt uitgelegd waarom Maria van Bourgondië zo belangrijk is geweest voor de vorming van ons land. Door haar slimme huwelijk maken de lage landen deel uit van het machtige Habsburgse wereldrijk. Wat heeft ze nog meer voor ons gedaan en hoe is het met Maria afgelopen?