tijdvak 6 regenten en vorsten

Regenten en vorsten

In dit tijdvak werd de republiek der Verenigde Nederlanden gevormd. Na een 12-jarig bestand komt er een einde aan de 80-jarige oorlog met Spanje. De handelsreizen van de Nederlanden naar Indië leveren voor de handelaren veel geld op. Om beter te kunnen samenwerken en elkaar beter te kunnen beschermen op deze gevaarlijke reizen wordt de VOC opgericht.

VOC en de WIC

De V.O.C en de W.I.C.

In deze video wordt uitgelegd waarom de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie werden opgericht. Helaas is dit achteraf gezien een beschamende tijd voor ons. We werkten namelijk mee aan de slavenhandel. Je krijgt ook antwoord op de vraag: wat is driehoekshandel?