tijdvak 7 pruiken en revoluties

Pruiken en revoluties

Een revolutie is een snelle gebeurtenis die vaak gewelddadig is. Door de opkomst van de verlichting leerden de mensen dat we allemaal gelijk zijn. Daar waren de machtshebbers het natuurlijk niet mee eens en daardoor ontstonden enkele revoluties. En geweld.... werd zeker gebruikt. Wat deed generaal Napoleon in dit tijdvak....?