tijdvak 3 monniken en ridders

Monniken en Ridders

In deze video leer je meer over de vroege middeleeuwen. Boeren waren onderdanig aan hun landheer, het christendom werd erg belangrijk in deze tijd en zorgde Karel de Grote voor veel oorlogen waarbij hij een groot deel van West-Europa veroverde.

willibrord

Wie was Willibord?

De noordelijke bewoners van de lage landen heetten Friezen en die waren niet van plan om het christelijk geloof over te nemen van de Franken. Daar moest Willibrord voor zorgen. Wat heeft hij gedaan? Is het hem gelukt om de Friezen te bekeren? Na het kijken van deze video weet je het.

karel de grote

Karel de Grote

Karel wordt in 768 – na de dood van zijn vader en broer – koning van de Franken. Door het voeren van oorlog en slimme politiek krijgt hij een groot deel van West-Europa in handen. Hoe hij dat precies deed? Check de video over Karel de Grote en je weet het.