tijdvak 9 wereldoorlogen

Wereldoorlogen

De Tweede Wereldoorlog is eigenlijk een gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Het ontstaan en de gevolgen van deze Wereldoorlogen worden in deze video uitgelegd. We hebben het verder over Stalin in Rusland, Adolf Hitler en de Koude Oorlog.